Susținem diversitatea
și combatem segregarea

Susținem diversitatea
și combatem segregarea

De ce?

Vorbim tot mai des despre echitate în educație și despre a-i ajuta pe copiii din mediile dezavantajate să își pună în valoare potențialul și să devină cetățeni funcționali ai societății românești. Cu toate acestea, nu putem vorbi despre opțiuni de viață acolo unde profesorii nu au competențele și nici cadrul pentru a derula activități de învățare interculturală, curriculumul nu include aspecte de cultură și istoria minorității rome, contexte de interacțiune în comunitate, iar relațiile părinte-școală-elev-comunitate sunt precare.

Ce facem?

Alături de Roma Education Fund vrem, ca timp de aproximativ 3 ani, să lucrăm la trei mari obiective:

crearea și diseminarea unui curriculum care să faciliteze derularea unor activități pe tematici precum educație și diversitate interculturală

dezvoltarea competențelor de cetățenie activă și a unui tratament nediscriminatoriu și interculturalitate pentru peste 700 de participanți în proiect (profesioniști din educație la nivel național, specialiști din mediul ONG, părinți, elevi, profesori și directori) din 7 județe.

înaintarea către Ministerul Educației și Cercetării a două propuneri de politică publică în vederea asigurării echității în educație și calitatea educației pentru toți copiii, indiferent de originea etnică sau limba maternă.