Prof21 – Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă

July 4, 2018
SuperTeach
Comments Off on Prof21 – Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă

comunit prof21

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) impreuna cu Asociatia REPER21Fundatia World Vision Romania si Asociatia Teach for Romania implementeaza, in perioada 19 aprilie 2018 – 18 octombrie 2020, proiectul «Prof21 – Dezvoltarea competentelor profesorilor si managerilor scolari pentru o scoala atractiva si inclusiv (POCU/73/6/6/105288)».

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea competentelor cadrelor didactice, personalului de sprijin si managerilor scolari din 23 de unitati de invatamant publice defavorizate de a implementa programe educationale inovatoare care duc la imbunatatirea calitatii educatiei si la accesul echitabil la educatie pentru copiii cu un grad ridicat de risc educational.

Prin dezvoltarea competentelor cadrelor didactice, personalului de sprijin si managerilor scolari in cadrul unui program complex de formare, mentorat si activitati de sprijin, se va realiza un transfer eficient de expertiza catre scolile tinta care isi vor dezvolta capacitatea de a aborda eficient situatiile de abandon scolar si de a ridica standardul educational pentru elevii acestora.LOGO PROF21 - PLIN-01

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

 1. Imbunatatirea competentelor a 300 de cadre didactice si personal de sprijin din 23 de unitati de invatamant publice defavorizate de a furniza servicii educationale de calitate pentru a asigura incluziunea scolara a elevilor, pe parcursul a 2 ani scolari.
 2. Cresterea gradului de implicare a 300 de cadre didactice si personal de sprijin din 23 de unitati de invatamant publice defavorizate in activitati suport si de sprijin prin intermediul unei comunitati de practica si invatare pentru o implementare eficienta a serviciilor educationale pe parcursul a 2 ani scolari.
 3. Atragerea a cel putin 15 profesori instruiti prin intermediul programului Teach for Romania pentru a implementa acest model in unitati de invatamant publice defavorizate pe parcursul a 2 ani scolari.
 4. Dezvoltarea capacitatii a cel putin 23 de manageri scolari din unitati de invatamant publice defavorizate de a planifica si de a realiza un plan de masuri eficiente pentru accesul la educatie si cresterea calitatii procesului educativ, pe parcursul a 2 ani scolari.

Rezultate asteptate:

 • 300 de cadre didactice si personal de sprijin care participa la cursul de formare „Dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor in contextul dezvoltarii durabile”
 • 23 de cadre didactice si personal de sprijin din scolile tinta ale proiectului care participa la cursul de formare “Teaching as Leadership”
 • 23 de cadre didactice si personal de sprijin din scolile tinta ale proiectului care participa la cursul de formare “Scoala parintilor”
 • 23 de cadre didactice si personal de sprijin din scolile tinta ale proiectului care participa la cursul de formare A.R.T. („Constientizeaza, spune-ti opinia si treci la actiune! – Be Aware, Raise your voice, Take action”)
 • Minim 300 de cadre didactice si personal de sprijin implicate in programe structurate de mentorat pentru a consolida competentele dobandite in cadrul celor 4 cursuri de formare realizate in cadrul proiectului
 • 1 Laborator de Educatie Nonformala organizat pentru a consolida competentele dobandite de grupul tinta, pentru a dobandi competente in implementarea de metode specifice de educatie nonformala in scolile partenere si pentru a dezvolta comunitatea offline de practica si invatare din cadrul proiectului
 • 300 de cadre didactice si personal de sprijin care beneficiaza de sprijin financiar pentru a implementa proiecte educationale extrascolare pentru cel putin 5000 de elevi din cele 23 de scoli partenere
 • 23 de manageri scolari care participa la cursul de formare de 4 zile privind dezvoltarea competentelor strategice, operationale si de management institutional pentru dezvoltarea de masuri privind accesul la educatie si cresterea calitatii procesului educativ in scolile partenere
 • 1 program de facilitare organizat la nivel local pentru dezvoltarea parteneriatelor ”Scoala – parinti – comunitate” cat si pentru dezvoltarea unui mecanism local pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar
 • 23 de ateliere de planificare participativa organizate in cele 23 de scoli participante, cu durata de 2 zile fiecare, avand cca. 15-20 participanti din scoli si din comunitate / atelier
 • 1 program “Scoala durabila” implementat, ce vizeaza cresterea atractivitatii scolii in randul elevilor si realizarea de demersuri comune intre scoala si comunitate, ce include o serie de vizite de sprijin realizate la sediul fiecarei scoli, eticheta “Scoala durabila” dezvoltata si folosita de scolile participante la program, catalog online ”Scoala durabila”
 • 1 universitate de vara “Scoala durabila” organizat pe durata a 2 zile la care participa 60 de cadre didactice, manageri scolari si 10 facilitatori
 • 1 raport de Responsabilitate Societala ce descrie performantele de responsabilitate societala si dezvoltarea durabila ale proiectului

Mai multe detalii despre activitatile proiectului pot fi accesate pe www.prof21.ro.

Perioada de implementare: 19 aprilie 2018 – 18 octombrie 2020

Valoarea totala a proiectului: 6.629.720,12 lei din care 5.635.262,10 lei cofinantare UE.

Axa prioritara: Educatie si competente Prioritatii de investitii 10, Componenta 1, Programul Profesori motivati in scoli defavorizate

Obiectivul specific 6: „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive”.