Notă de informare

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților pentru

programul Teach for Romania

 

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în cursul procesului de recrutare, evaluare și selecție sunt colectate și prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal ASOCIAŢIA TEACH FOR ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, intrarea C, Parter, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Asociațiilor cu numărul 15292/A/2013, având Cod Unic de Identificare 32590589 (denumită în continuare „Teach for Romania”).

Această informare privește toate datele cu caracter personal colectate de către Teach for Romania, în vederea desfășurării procesului de recrutare.

Pentru noi, Teach for Romania, securitatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității şi confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi exclusiv în scopurile specificate mai jos.

Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Colectăm doar acele date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar în cursul procesului de recrutare, a celui de evaluare și selecție. Acestea sunt comunicate de către dumneavoastră, în mod direct si în mod adecvat (prin corespondenţă scrisă sau e-mail, verbal sau telefonic, prin platforme specializate de recrutare în funcţie de modul de organizare a procesului de recrutare, față în față la centrele de evaluare) departamentelor de Recrutare și Selecție.

Uneori, putem colecta date cu caracter personal care vă privesc și prin intermediul paginilor web de recrutare (i.e. bestjobs) sau alte agenţii specializate, în cazul în care ați aplicat la un anunț de angajare postat pe un astfel de site sau publicat în alt mod de o astfel de agenţie sau v-aţi publicat CV-ul pe o astfel de pagina web, date facute publice de dumneavoastră din social media sau furnizate de referenți persoane fizice ce dețin datele dumneavoastră cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt necesare pentru derularea procesului de recrutare, nefiind posibilă participarea dumneavoastră în cadrul acestuia fără furnizarea acestor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în prezenta Notă de informare şi doar pe baza unei temei legal de prelucrare, specificat de dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal:

Managementul procesului de recrutare, evaluare și selecție a participanților în programul Teach for Romania 

Scop: Derularea activității de recrutare, evaluare și selecție a candidaților pentru programul Teach for Romania.

Legalitate: demersuri în vederea semnării contractului de participare în programul Teach for Romania

Persoane vizate: candidaţii la poziţia de profesor sau învăţător în programulTeach for Romania

Date cu caracter personal:

Persoane vizate: candidaţii la rolul de profesor sau învăţător în programul Teach for Romania, participanții în program și reprezentanții sponsorilor.

  • Furnizori de servicii suport (IT, internet, telefonie, chirie, curatenie; furnizori de cazare, masă, materiale etc.; furnizori de servicii de contabilitate, suport juridic, audit, beneficii, impact, servicii medicale și protecția muncii, SSM etc.)
  • Alte organizații din cadrul rețelei Teach for All.

Menţionăm că Teach for Romania a încheiat cu acesti destinatari contracte sau acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinzând clauze obligatorii cu privire la asigurarea securității, integrității și confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Veți fi notificat cu privire la orice divulgare viitoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal către orice destinatar nou (fie persoană de drept privat, fizică sau juridică, autoritate publică sau orice alt organism), cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național.

Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru noi, Teach for Romania, securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante. Ca atare, vom lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Cunoașteți-vă drepturile

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: 

(1)  dreptul de acces la datele cu caracter personal: Aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal care vă privesc şi care sunt prelucrate de Teach for Romania;

(2)  dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor personale incorecte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, spre exemplu, în cazul în care prelucrarea în continuare nu este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ați consimțit. Datele cu caracter personal a căror stocare se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse; 

(3)  dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal: În situațiile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(4)  dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal: Puteți solicita transmiterea, fie către dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal pe care Teach for Romania le prelucrează cu privire la dumneavoastră;

(5)  dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: Puteți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal în cazul în care acestea sunt prelucrate având ca temei legal Interesul legitim , interesul public sau cazul în care acestea au fost folosite pentru crearea de profiluri.

(6)  Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră pentru recrutări viitoare, retragere ce poate fi exprimată oricând și care conduce la eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile.

 

Exercitați-vă drepturile

 

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la: adresa de e-mail: dpo@teachforromania.ro. De asemenea, ne puteți contacta la sediul nostru din Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, intrarea C, Parter, sector 2, București.

Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul ca avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.

Date de identificare Responsabil cu protectia datelor

Pentru orice altă clarificare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor la adresa de corespondență: Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, intrarea C, Parter, sector 2, București sau la adresa de e-mail: dpo@teachforromania.ro.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP.

De asemenea, puteți să vă adresați împotriva noastră și direct instanțelor de judecată competente.

Orice modificare a informațiilor cuprinse în prezenta Notă de informare va fi adusă la cunoștința dumneavoastră.

Nicio modificare a Notei de informare nu va afecta drepturile pe care vi le conferă legea.

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră cu caracter personal şi că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi informarea cu privire la modul în care le prelucrăm. Va rugăm nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămuriri.