Voluntari in Teach for RomaniaTeach for Romania este operator de date personale înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 33791.

Prin depunerea CV-ului și Formularul de Înscriere candidatul este de acord ca datele sale cu caracter personal:

·          să fie stocate de către Teach for Romania și prelucrate de Teach for Romania în vederea îndeplinirii scopului statutar al Teach for Romania;

·          să fie transmise în țară către colaboratori, prestatori de servicii, afiliați sau alți parteneri ai Teach for Romania în vederea îndeplinirii scopului statutar al Teach for Romania, evaluării activității Teach for Romania și promovarea activității Teach for Romania.

 

Acordul prevăzut mai sus este dat în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, declarând că a luat la cunoștință faptul că își poate exercita toate drepturile prevăzute de această lege, în special a dreptului de acces, a dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție. Aceste drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Teach for Romania.