Home Frequently Asked Questions

Întrebări despre profilul căutat

1. Ce profil căutăm?
2. Ce studii sunt necesare pentru program?
3. Ce trebuie să știu dacă sunt deja profesor?

1. Ce profil căutăm?

Căutăm acea persoană puternic motivată să producă schimbări pozitive și să contribuie la dezvoltarea celor din jur, dornică să devină un învățător/profesor care inspiră și un agent de schimbare în educație pe termen lung. Pentru acest lucru, nu este necesară experiența anterioară de profesor. Nu există o limită de vârstă, iar modulul psihopedagogic și/sau alte studii în domeniu nu sunt obligatorii.

Selecția candidaților se face după un model de competențe pe care le căutăm, precum leadership, abilități de comunicare, gândire critică, gândire reflexivă, abilități de planificare ș.a.

2. Ce studii sunt necesare pentru program?

Pentru a preda este necesară o diplomă de licență obținută cel târziu în iulie 2020 (sau terminarea unui liceu pedagogic în cazul învățătorilor). Teach for Romania recrutează atât profesori cu studii corespunzătoare domeniului predat (calificați), cât și cu studii necorespunzătoare domeniului (necalificați), inclusiv persoane care nu au mai predat anterior. Pentru obținerea unui post într-o școală parteneră este nevoie de flexibilitate în alegerea disciplinei predate.

3. Ce trebuie să știu dacă sunt deja profesor?

Programul se desfășoară în mod similar, indiferent de experiența didactică: atât procesul de înscriere, cât și susținerea și formarea în cadrul programului sunt aceleași indiferent de experiența anterioară. Poți rămâne la școala în care predai, doar dacă aceasta se încadrează în criteriile Teach for Romania (grad de defavorizare 1, 2, 3).

 

Întrebări despre cerințele minime ale programului

4. Care sunt cerințele obligatorii?
5. Pot lucra part-time / ca voluntar?
6. Pot aplica dacă am o problemă de sănătate?

4. Care sunt cerințele obligatorii?

Programul Teach for Romania reprezintă un angajament cu normă întreagă de 2 ani de implicare ca profesor / învățător într-o școală publică, de stat, cu grad de defavorizare 1, 2 sau 3.
Din cauza nevoilor diferite de cadre didactice în zonele alese, este necesar să existe flexibilitate în alegerea disciplinei de predare și/sau a județului. Prezența în Academia de Leadership și Pedagogie (LSA) pe parcursul celor 6 săptămâni de pregătire și practică este obligatorie. (Vezi excepțiile mai jos – întrebarea 21)

5. Pot lucra part-time / ca voluntar?

Programul presupune contract individual de muncă cu școala și normă întreagă în cadrul sistemului de învățământ, pe o perioadă de minim 2 ani, de aceea nu recomandăm un job suplimentar, part-time sau de weekend.

6. Pot aplica dacă am o problemă de sănătate?

Organizația noastră nu discriminează pe baza motivelor de sănătate. Lăsăm la latitudinea candidaților decizia de înscriere, cu mențiunea că este un program solicitant din punct de vedere fizic, emoțional și psihologic. Te rugăm să iei în considerare că înscrierea în sistemul de învățământ necesită o adeverință de la medicul de familie care să confirme faptul că ești “apt pentru a preda în învățământ“.

 

Întrebări despre salariu și bursă

7. Care este salariul? Care este bursa?
8. Pentru ce se oferă bursa?

7. Care este salariul? Care este bursa?

Venitul tău lunar net va fi de minim 2700 RON și va fi format din salariul de profesor/învățător și bursa oferită de către Teach for Romania. Salariul este unul variabil și se obține începând cu luna septembrie, iar el se bazează pe multe criterii. Activitatea în organizație (bursa Teach for Romania) este remunerată cu o sumă fixă lunară (900 RON) începând cu luna august și se oferă pentru 24 de luni.

Am creat pentru voi câteva scenarii, bazate pe nivelul actual de salarizare din învățământ, pentru candidații fără experiență sau cu experiență minimă în învățământ:

Tabel Salarii si Bursa

Pentru mai multe detalii, poți folosi acest simulator: https://salarii.invatamantpreuniversitar.ro/ .

8. Pentru ce se oferă bursa?

Teach for Romania oferă un sprijin financiar lunar, sub formă de bursă, atât pentru acoperirea unor costuri de navetă către / mutare în comunități vulnerabile, dar și datorită responsabilităților suplimentare angajate de către participanți. Odată cu intrarea în program, aceștia își asumă participarea la toate formările derulate pe parcursul celor doi ani de program, utilizarea metodelor și instrumentelor de predare și evaluare dezvoltate de către Teach for Romania, documentarea progresului elevilor și a proiectelor dezvoltate în școală sau comunitate, contribuția și implicarea în activitățile organizației, cât și dezvoltarea de activități extracurriculare ce au ca scop crearea contextelor de învățare pentru elevi.

Întrebări despre procesul de recrutare și selecție

9. De ce există două formulare?
10. Care sunt etapele de selecție?
11. Ce presupune perioada de Onboarding?

9. De ce există două formulare?

Primul formular reprezintă manifestarea interesului în raport cu programul, facilitând comunicarea ulterioară cu candidații. Al doilea formular presupune înscrierea în program, fiind și primul pas de selecție, de aceea îți recomandăm să acorzi toată atenția necesară completării acestui formular.

10. Care sunt etapele de selecție?

Prima etapă de selecție este reprezentată de formularul de înscriere în program. În funcție de numărul candidaților înscriși în program și de răspunsurile oferite în formularul de înscriere, există posibilitatea susținerii unui interviu telefonic de aproximativ 15 minute. Dacă răspunsul nostru este unul pozitiv, ultima etapă de selecție reprezintă participarea ta la un centru de evaluare pe parcursul unei zile întregi, ce cuprinde mai multe probe (o simulare de lecție de 8 minute, un exercițiu de grup/studiu de caz și un interviu individual). Vei primi mai multe informații odată cu invitația la acest centru de evaluare.

11. Ce presupune perioada de Onboarding?

Scopul acestei perioade este de a te ajuta să cunoști organizația, de a înțelege caracteristicile programului, rolul profesorului susținut de Teach for Romania, realitatea din comunități, dar și perspectivele ca viitor alumnus. Perioada începe cu primirea ofertei financiare și non-financiare din partea organizației, urmată de o conferință de două zile, prin intermediul căreia vei putea înțelege care este susținerea primită din partea echipei Teach for Romania. Apoi, vei participa la 2 zile de job shadowing la clasă, prin care vei putea observa experiența rolurilor de profesor și învățător, dar și realitatea comunităților în care aceștia predau.

 

Întrebări despre posturi și integrarea în sistemul de învățământ

12. Cum voi lua post în școală?
13. Care sunt criteriile de selecție ale școlilor în care merg profesorii și învățătorii susținuți de Teach for Romania?
14. Va trebui să mă mut din orașul în care locuiesc? Va trebui să fac naveta?
15. Care sunt județele vizate de Teach for Romania?
16. Ce înseamnă profesor/învățător calificat sau necalificat?
17. Cum mă pregătesc pentru examenul de titularizare?
18. Cum mă susțineți în procesul de integrare în sistemul de învățământ?

12. Cum voi lua post în școală?

Te vei înscrie la examenul de titularizare sau la concursul pentru cadre didactice fără studii corespunzătoare domeniului de predare, ca orice altă persoană care dorește să devină profesor/învățător în sistemul public de învățământ. Organizația nu are posturi ocupate sau securizate, însă te susține continuu în găsirea unui post și faciliteză integrarea ta în sistemul de educație românesc.

13. Care sunt criteriile de selecție ale școlilor în care merg profesorii și învățătorii susținuți de Teach for Romania?

Școlile în care merg învațătorii/profesorii din Teach for Romania au gradul de defavorizare 1, 2 sau 3 și sunt în comunități provocatoare socio-economic.

Cu ocazia derulării Programului Operațional al dezvoltării Capitalului Uman (POCU), Ministerul Finanțelor Europene a realizat o clasificare a gradului de defavorizare a tuturor școlilor din țară pentru identificarea nevoilor stringente din comunitățile dezvantajate. Școlile sunt ierarhizate pe criteriul defavorizării, unde categoria (Clasa de defavorizare) 1 înseamnă „cel mai defavorizat” şi categoria 5, „cel mai puțin defavorizat”. Instrumentul combină indicatori relevanţi: riscul de abandon şcolar, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, gradul de pregătire al elevilor şi nivelul de dezvoltare socio-economică a localităţii.

Fiind unica cercetare națională de acest fel, Teach for Romania a ales să folosească această clasificare pentru a prioritiza școlile în care ne dorim să ajungem cu cadrele didactice pe care le susținem: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2016/13.09/Anexa_1_Ierarhizare_scoli.pdf .

14. Va trebui să mă mut din orașul în care locuiesc? Va trebui să fac naveta?

Încurajăm flexibilitatea pentru navetă și deschiderea pentru mutare într-o comunitate defavorizată. Datorită faptului că dinamica ocupării posturilor fiecărei discipline din fiecare județ este diferită, nu putem estima nevoile punctuale ale fiecărui candidat.

15. Care sunt județele vizate de Teach for Romania?

În anul școlar 2020-2021 vom merge exclusiv către județele:
– Brașov, Ilfov, Călărași, Constanța: atât cu cadre didactice calificate, cât și necalificate.
– Giurgiu, Prahova, Ialomița, Tulcea, Galați, Vaslui: doar cu cadre didactice calificate și învățători necalificați.
– Cluj, Sibiu, Mureș, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, București, Buzău, Brăila, Vrancea, Bacău, Iași: doar cu cadre didactice calificate.

Menționăm faptul că nu avem posturi dedicate organizației, în unele județe sunt puține posturi disponibile, iar șansele persoanelor fără studii corespunzătoare domeniului predat sunt limitate. Din acest motiv este necesară flexibilitatea atât în alegerea județului, cât și a disciplinei.

Poti verifica aici județele și tipurile de posturi vizate: http://teachforromania.org/devino-profesor/de-ce/.

16. Ce înseamnă profesor/învățător calificat sau necalificat?

Candidații calificați sunt cei care îndeplinesc ambele criterii simultan:
o Au absolvit modulul pedagogic
o Au absolvit o facultate cu diplomă de licență în specializarea în care vor preda (sau în cazul învățătorilor să aibă liceul pedagogic absolvit)

Candidații cu studii necorespunzătoare postului (necalificati) sunt cei care îndeplinesc una sau mai multe din criteriile:
o Au absolvit o facultate cu diplomă de licență în altă specializare decât cea în care vor preda
o Nu au absolvit modulul pedagogic
o Au absolvit studiile în altă țară și nu au diplomele echivalate
o Au doar studii medii (liceu absolvit).

17. Cum mă pregătesc pentru examenul de titularizare?

Încă de la intrarea în program vei avea alături o persoană ce a trecut prin același proces și predă aceeași materie ca tine. Totodată, înainte de începerea Academiei de Leadership și Pedagogie, sunt programate două zile de pregătire pentru partea pedagogică și didactică aferentă examenului de titularizare. De asemenea, există comunități de învățare cu profesorii din generațiile anterioare pentru fiecare disciplină.

18. Cum mă susțineți în procesul de integrare în sistemul de învățământ?

Organizația facilitează înțelegerea Metodologiei Mișcării Personalului Didactic și aplicarea acesteia în funcție de experiența si realitatea ta. Te susținem în căutarea posturilor care răspund atât criteriilor Teach for Romania, cât și nevoilor tale. Școlile în care Teach for Romania merge au gradul de defavorizare 1, 2 sau 3 și sunt în comunități provocatoare socio-economic. Lista unităților școlare poate fi consultată aici:
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2016/13.09/Anexa_1_Ierarhizare_scoli.pdf

Întrebări despre Academia de Leadership și Pedagogie (Leadership Summer Academy - LSA)

19. Ce presupune Academia?
20. Este obligatoriu să locuiesc în LSA?
21. Pot lipsi una sau mai multe zile?

19. Ce presupune Academia?

Academia are ca scop pregătirea inițială pentru a deveni profesor sau învățător în programul nostru, etapă foarte importantă și obligatorie pentru a fi parte din program. Este gândită pe structura unui bootcamp (cu program intensiv de dimineață până seara) și durează în total 6 săptămâni – 3 săptămâni de formare teoretică (dezvoltare personală, pregătire pedagogică, leadership) și 3 săptămâni de practică într-una dintre comunitățile în care suntem prezenți. Costurile sunt acoperite integral de Teach for Romania.

20. Este obligatoriu să locuiesc în LSA?

Programul bootcamp-ului este unul destul de solicitant și reprezintă perioada în care se pun bazele comunității de profesori, motiv pentru care este recomandat ca aceștia să rămână împreună pe tot parcursul celor 6 săptămâni (lucru ce se aplică chiar și celor care locuiesc în București).
Cu toate acestea, există cazuri excepționale în care putem accepta să nu te cazezi alături de ceilalți participanți, însă aceste cazuri trebuie discutate cu un reprezentant al organizației.

21. Pot lipsi una sau mai multe zile?

Programul academiei este unul intens și necesită prezență zilnică pe parcursul celor 6 săptămâni, fiind construit în module diferite de învățare, conectate între ele.
În cazuri excepționale, după o discuție în prealabil cu un reprezentant al organizației, se poate lipsi una sau mai multe zile. Motivele pentru care profesorii nostri au lipsit în anii precedenți au fost: susținerea examenului de titularizare, a licenței sau a master-ului, probleme grave de natură personală.
Menționăm că duminicile sunt libere pentru toți participanții.

Întrebări despre ce se întâmplă în cei 2 ani și după aceștia

22. De ce programul durează doar 2 ani?
23. Cum sunt susținut/ă în cei 2 ani?
24. Ce face diferit un profesor/ învățător susținut de Teach for Romania?
25. Care este impactul produs la clasă?
26. Ce se întâmplă după cei 2 ani?

22. De ce programul durează doar 2 ani?

Programul Teach for Romania își propune crearea de noi generații de lideri în domeniul educației. Conform modelului, primul an este cu focus pe predare și impact la clasă, iar al doilea cu focus pe impact în școală și în comunitate. La terminarea programului, considerăm că alumnii Teach for Romania sunt echipați cu abilitățile necesare pentru a continua parcursul de lideri în educație. Chiar dacă programul durează doar 2 ani, ne susținem activ comunitatea de alumni. (Mai multe detalii despre alumni la întrebarea 26.)

23. Cum sunt susținut/ă în cei 2 ani?

Pe parcursul celor 2 ani o să ai alături un tutor ce îți va oferi sprijin atât pe partea de predare, cât și susținere de tip mentorat/coaching. Pe lângă Academia de Leadership și Pedagogie, există multe alte conferințe de formare pe parcursul celor 2 ani. Atât formarea cât și susținerea sunt axate în primul an de program pe competențe de predare și leadership la clasă, iar în cel de-al doilea an pe creșterea de competențe astfel încât impactul tău să ajungă la nivelul școlii și al comunității prin diverse inițiative și proiecte pe care le vei dezvolta. De asemenea, colegii de generație, dar și cei din generațiile anterioare reprezintă un sprijin în diversele contexte ale programului (susținerea examenelor, activități la clasă, proiecte comune, ș.a.).

24. Ce face diferit un profesor/ învățător susținut de Teach for Romania?

Profesorii și învățătorii susținuți de Teach for Romania urmează programa școlară ca și ceilalți profesori, având în vedere că fac parte din sistemul de învățământ. O nuanță diferită este aceea că se dezvoltă ca lideri prin:

  • rutine de auto-reflecție;
  • obiective de dezvoltare personale și profesionale asumate;
  • analiză de nevoi și crearea unui spațiu sigur pentru învățare;
  • viziune la clasă și setare de obiectiv final;
  • generarea învățării vizibile operând strategii de diferențiere, pornind de la nevoile reale ale fiecărui copil;
  • restrângerea decalajelor dintre elevi prin soluții creative;
  • conectarea actorilor relevanți pentru dezvoltarea copilului: școală, părinți, comunitate.

25. Care este impactul produs la clasă?

Acțiunile noastre sunt îndreptate către prevenirea abandonului școlar, alfabetizarea de bază și funcțională și formarea unor abilități socio-emoționale de bază în rândul elevilor. Așadar, elevii își doresc să vină la școală, sunt proactivi, implicați în comunitate, deschiși să învețe, să depășească obstacole, au încredere în ei, își trăiesc asumat valorile, sunt colaborativi și au spirit de echipă.

26. Ce se întâmplă după cei 2 ani?

Participanții care finalizează cei 2 ani intră în comunitatea de alumni. Organizația susține mai departe eforturile lor de implicare în educație către 5 direcții pe care le considerăm strategice: impact școlar (profesori și învățători în școli), formarea profesorilor, inovație socială și comunitară (ONG-uri și inițiative sociale), media și politici în educație.

Mai ai și alte întrebări? Scrie-ne la recrutare@teachforromania.ro!