CREȘTEM NIVELUL
DE NUMERAȚIE AL COPIILOR

CREȘTEM NIVELUL
DE NUMERAȚIE AL COPIILOR

NUMERÁȚIE, numerații, substantiv feminin Numărare; specializare sistem de simboluri grafice și de reguli cu ajutorul cărora se pot reprezenta numerele întregi.- Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a.

Această definiție este limitativă și nu cuprinde toate implicațiile numerației în viața adultului. Spunem ,,numerație” la acea abilitate de a recunoaște și de a aplica concepte matematice în toate ariile vieții, iar aceasta trebuie dezvoltată la copii încă din primii ani ai vieții. Putem aduce numerația în viața copiilor folosind cifrele, numărând obiecte, sortând jucării, folosind și numind forme, măsurând sau estimând distanțe, timp.

De ce avem nevoie
de numerație?

Numerația este o competență de bază pe care școala ar trebui să o dezvolte fiecărui elev. De ce? Aceasta ne ajută să ne situăm și să înțelegem realitatea în care trăim. 

Numerația ne ajută să facem alegeri mai bine informate, să punem o informație în context și să fim mai puțin manipulabili. În plus, numerația este baza educației financiare și ne ajută să avem un comportament de consum responsabil. Prin intermediul unei varietăți de activități și instrumente, elevii își dezvoltă concepte economice, înțeleg mai bine rolul banilor în societate, consumul și economiile, învață cum să fie mai responsabili și să își gestioneze corect resursele.

În România, jumătate din copiii de 15 ani nu au abilitatea de a folosi noțiuni simple de matematică în contextul realității lor imediate, de exemplu o conversie valutară, sau interpretarea fără asistență a unei hărți.

Conform PISA 2019

Punem bazele primului program național de numerație.

Pentru că ne dorim ca fiecare copil să poată folosi elemente de bază de matematică pentru a descifra și întelege mai bine lumea, anul acesta am lansat un program pilot de numerație pentru învățământul primar și preșcolar.
Concret, ne propunem următoarele acțiuni:

Să conceptualizăm și să înțelegem taxonomia competenței „numerație”

Ce cunoștințe, abilități și atitudini așteptăm de la elev în fiecare an de studiu. Ne uităm la cum se intersectează și la dependențele dintre aceste cunoștințe, abilități și atitudini. Apoi analizăm cum se leagă ele de programa școlară.

Să dezvoltăm instrumente robuste de evaluare a compențelor de numerație a copiilor pe care orice profesor și învățător le poate folosi

Iar asta pentru că nu putem îmbunătăți ce nu putem cuantifica. Pentru a testa și crește eficacitatea modelului propus de noi, elevii trec prin două evaluări – una la începutul anului și una la final, urmând ca ajustările să se facă în acord cu datele pe care le primim.

Să dezvoltăm pentru profesori resurse, metode de formare pe numerație

Profesorii sunt liantul dintre copii și progresul acestora. Pentru a crește nivelului de competențe de numeratie la elevi dezvoltăm resurse pentru profesori. Testăm aceste intrumente de formare pornind de la profesorii, elevii din programul Teach for Romania.

Să formăm, pregătim generații de profesori care aplică cu succes numerația la clasă

Dezvoltăm metodologii de formare și mentorat pentru profesori ca să poată:

· diagnostica corect decalajele de numerație ale elevilor;
· să identifice unde sunt problemele și cum să intervină metodologic;
· să stabilească care este profilul de competențe care trebuie dezvoltat la elevi;
· să dezvolte mijloacele și resursele (inclusiv modele de lecție) prin care să își ajute elevi.

Cum pot înțelege copiii numerația, pornind de la lucruri simple, din jurul lor?

Pentru cei mai mulți dintre noi, conceptul de numerație la prima vedere pare un termen complex, cu atât mai greu de înțeles sau de explicat unui copil. Însă Magda le arată zi de zi copiilor că numerația este prietenoasă și este prezentă în viața lor, mai mult decât ar crede.

Resurse

Pentru a veni în sprijinul profesorilor care lucrează alături de copii pe numerație am elaborat trei resurse care cuprind metode, strategii și resurse de folosit la clasă, organizate pe trei grupe de vârstă.

Educația financiară este o practică foarte utilă pentru exersa abilitățile de numerație ale elevilor.
Școala de bani este un proiect realizat de către partenerii noștri de la BCR.

Programul de numerație „Eu la puterea viitor” este susținut de BCR.