Leadership Educațional
pentru transformare sustenabilă

Problemele sistemice au nevoie de oameni care gândesc sistemic

35,8% dintre copiii din România, adică 1,2 milioane, se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, mult mai grav decât în rândul adulţilor (30,2%); În mediul rural, acest risc atinge procentul de 44,3% în cazul copiilor, adică 900.000 de copii.
În ianuarie 2020, peste 275.000 de copii aflaţi la vârsta învăţământului obligatoriu (7-17 ani) nu mergeau la şcoală, iar abandonul şcolar anual a atins numărul de 45.000 de copii din ciclurile primar, gimnazial şi liceal.
Părăsirea timpurie a şcolii: 15,2% dintre tinerii între 18-24 de ani au finalizat doar 8 clase sau mai puţin, deşi ţinta fixată de România a fost de reducere a fenomenului la 11,3% până la sfârşitul anului 2021.*(cf. conform datelor de la INS centralizate de Salvaţi Copiii, România).
Previous slide
Next slide

Soluția propusă de Teach for Romania și
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

Leadership educațional pentru transformare sustenabilă, primul program postuniversitar de formare și dezvoltare co-creat de către o instituție de învățământ superior și o organizație nonguvernamentală, prin care vom forma liderii de mâine din sistemul educațional.

Cui îi este adresat acest program?

 • Absolvenţilor de studii universitare, care vizează roluri de leadership și management educaţional în școli vulnerabile.
 • Cadrelor didactice, liderilor educaţionali, liderilor de organizaţii din domeniul educaţiei.

Ce îți oferă acest curs

 • Un program cu 18 credite ECTSîn domeniul leadershipului, bazat pe competența mediul academic, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației și a sectorului ONG, prin Teach for Romania.
 • Resurse educaționale pentru nevoi concrete ale elevilor și școlilor vulnerabile din România.
 • O experiență de învățare cu miză practică care îți oferă oportunităţi de învăţare pentru a co-crea și pilota soluţii de schimbare pentru școala și organizația ta.

Ce beneficii îți aduce acest curs?

 • 18 credite transferabile ECTS și diplomă de absolvire;
 • Modele și resurse pentru a gândi pentru școala, comunitatea sau organizația ta o intervenție care să activeze resursele ecosistemului și să soluționeze o problemă complexă.
 • Un program academic inovativ, modelat pe nevoi de la firul ierbii.
 • Un produs palpabil la finalul cursului – un proiect la nivel de cultură organizaţională sau școlară de intervenţie comunitară cu impact direct în reducerea inechităţii. 
 • Acces la o comunitate profesională centrată pe impact în reducerea inechităţii, la un spațiu de învățare colaborativ, cu feedback aplicat de la profesioniști din domenii multiple.
 • Posibilitatea de exersare a unui mod de lucru agil, bazat pe empatie, colaborare și eficienţă.

Rezultate imediate
așteptate la final de curs

 • proiecte la nivel de cultură organizaţională/ școlară și de intervenţie comunitară, cu impact direct în reducerea inechităţii;
 • o comunitate profesionistă centrată pe impact în reducerea inechităţii;
 • aliniere la nivel de cunoștinţe și înţelegere a conceptelor si instrumentelor relevante, care susţin un leadership ghidat de valori precum echitate, incluziune, colaborare;
 • adoptarea unui mod de lucru agil, bazat pe empatie, colaborare și eficienţă.

Impactul programului
pe termen mediu

 • creșterea gradului de conștientizare a inechităţilor din educaţie de către liderii educaţionali, fie că sunt directori de școlă, profesori lideri, lideri ai unor ONG-uri care lucrează în serviciul echităţii în educaţie;
 • dezvoltarea incluziunii și a gradului de acceptare și valorificare a diversităţii în școli;
 • abordarea eco-sistemică a inechităţii din educaţie prin dezvoltarea alianţelor pentru învăţare între stakeholderii relevanţi din eco-sistemul educaţional în care se dezvoltă copiii și tinerii;
 • întărirea colaborării în comunitatea profesională a școlii, cu efect direct în alinierea practicilor de abordare a inechităţii și în practicarea unei conduite bazate pe un sistem comun de valori;
 • decizii informate, bazate pe date, prin documentarea proceselor și măsurarea rezultatelor;
 • schimbare la nivelul mentalităţii școlare: cadrul didactic ca agent activ în reducerea inechităţii prin coerenţa practicilor didactice și cultivarea unor medii educaţionale inclusive.

Care va fi structura cursului?

Programul are o structură hibrid, sesiuni online și fizice cu o propunere de 3 întâlniri offline.

Cursul postuniversitar se desfășoară pe o perioadă de 5 luni și cumulează 375 de ore de studiu, dintre care 150 de ore pentru activităţi directe de formare și 225 de ore de pregătire individuală și de grup, lucru în comunitate, pregătirea proiectelor și evaluare.

Modulul 1

Leadership în Educaţie

În cadrul celor două discipline din acest modul, Reflexivitate și leadership educaţional și Managementul carierei se vor aborda subiecte precum înţelegerea nevoilor și a valorilor personale, gestionarea energiei și a carierei, dezvoltarea abilităţii de a comunica asertiv și de a dezvolta relaţii colaborative, valorificarea instrumentelor care susţin dezvoltarea personală și profesională.

Modulul 2

Abordare sistemică a inechităţii în educaţie

În acest modul vor fi studiate disciplinele Sistemul educaţional și intervenţiile de schimbare sistemică și Probleme critice de sistem: inechitate și excluziune și se va discuta despre cum se pot face schimbări sustenabile, cu impact; sistemul educaţional românesc și probleme actuale; inechitatea ca problemă sistemică majoră și modalităţi de adresare.

Modulul 3

Schimbare sistemică

Managementul schimbăriiAplicaţii și instrumenteCultura colaborării pentru schimbări sustenabileBune practici în gestionarea inechității vor fi disciplinele studiate, abordând subiecte din tematica leadershipului colectiv: generare și gestionare de schimbări sustenabile, de tip ecosistemic; măsurare și monitorizare a efectelor și a impactului unei intervenţii ecosistemice; dezvoltarea culturii colaborării; utilizarea eficientă a practicilor și instrumentelor specifice abordării agile.

Cost, înscriere și selecție

Costul programului este de 1900 RON. Teach for Romania oferă:

 • 5 burse parțiale la finalul cursului care vor acoperi jumătate din costul de școlarizare, persoanelor care au o motivație puternică de a participa la acest curs post-universitar, dar au nevoie de suport pentru a acoperi costul programului.
 • 3 micro-granturi pentru implementarea a 3 proiecte. 

Pașii pentru înscriere sunt:

1. Pregătește dosarul de înscriere cu documentele de aici.  

2. Completează online acest formular de înscriere.  

 

Termen limită extins: 22 noiembrie 2023.

Aplicațiile vor fi analizate de o comisie din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației. Candidații care doresc să aplice pentru bursa Teach for Romania vor susține și un interviu online, după selecția inițială pe baza eseului, parte a dosarului de înscriere.

Componenta academică este asigurată de un corp profesional de profesori de prestigiu ai Facultăţii de Psihologie și Știinţele Educaţiei, Departamentul de Știinţele Educaţiei – Specializarea Pedagogie și invitaţi din domeniul educaţiei.

Mai multe detalii despre cursurile postuniversitare ale Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București: aici.

Componenta practică, aplicativă, va fi gestionată de specialiști din comunitatea Teach for Romania

PROFESORI ȘI FORMATORI

Lucian Ciolan

Prof. univ. dr. Universitatea din București, Disciplină predată: Sistem educațional și intervențiile de schimbare sistemică

Anca Nedelcu

Prof. univ. dr. Universitatea din București, Disciplină predată: Reflexivitate și leadership educațional

Oana Moșoiu

Coordonator program „Leadership educațional pentru transformare sustenabilă” – Lector universitar, dr. în Științele Educației, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Romiță Iucu

Prof. univ. dr. Universitatea din București, Disciplină predată: Cultura colaborării pentru schimbări sustenabile

Cătălina Ulrich Hygum

Prof. univ. dr. Universitatea din București, Disciplină predată: Probleme critice ale sistemului educațional: inechitate și excluziune

Firuța Tacea

Conf. univ. dr. Universitatea din București, Disciplină predată: Managementul schimbării. Aplicații și instrumente

Cosmina Mironov

Conf. univ. dr. Universitatea din București, Disciplină predată: Managementul carierei

Florin Ghindă

Expert în dezvoltarea de proiecte comunitare care vizează schimbări sustenabile și Formator Asociat, Disciplina predată: Managementul schimbării. Aplicații și instrumente

Mirela Ștețco

Director Training Teach for Romania și Formator Asociat, Disciplina predată: Cultura colaborării pentru schimbări sustenabile

Iuliana Pielmuș

Director Executiv Teach for Romania și Formator Asociat, Disciplina predată: Reflexivitate și leadership educațional

Aura Stan-Gomoescu

Director Program Teach for Romania și Formator Asociat, Disciplina predată: Cultura colaborării pentru schimbări sustenabile

Ana-Maria Grădinariu

Instructional Designer & Trainer Teach for Romania și Formator Asociat, Disciplina predată: Bune practici în schimbarea culturii organizațiilor educaționale

Octavia Borș-Georgescu

Colaborator Universitatea București,  consilier ministru al educației.

Formator asociat, Disciplina predată: Probleme critice ale sistemului educațional: inechitate și excluziune

Gianina Badiu

Alumni Impact & Engagement Manager.Disciplina predată: Sistem educațional și intervențiile de schimbare sistemică

INVITAȚI AI EDIȚIEI 2022-2023

Radu Szekely

Consilier, Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, expert educațional, Finnish Teacher Training Centre

Daniela Vișoianu

Consilier parlamentar și lector universitar în cadrul Universității din București, specializată în educație și managementul resurselor umane  

Diana Certan

Președintă a Coaliției pentru Educație, Director Executiv Comunicare și Fundraising, Concordia România.  

Ștefania Duminică

Profesor de limba și literatura română, directoare a Școlii Gimnaziale „Prof. Ion Vişoiu“ din Chitila, județul Ilfov  

Alina Sava

Education Specialist, World Bank

Valorile parteneriatului dintre Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București și Teach for Romania

CREDIBILITATE

construim colaborativ soluțiile sistemice, valorificând vasta experiență academică și de cercetare acumulată de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București și experiența practică acumulată la firul ierbii, de Teach for Romania.

RESPONSABILITATE COMUNĂ

reunim eforturile mediului academic și ale celui nonguvernamental pentru a genera o soluție scalabilă pentru cel mai grav și mai complex dezechilibru sistemic: INECHITATEA.

INOVAȚIE ȘI EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

abordare inovativă care împletește rigoarea și standardele academice înalte specific Facultății de Psihologie și Științelor Educației, Universitatea București, cu pragmatismul și modul de lucru agil, experiențial, specific Teach for Romania.

AGILITATE

pilotăm pedagogia digitală și învățarea colaborativă, de tip agil.

Rezultatele candidaturilor pentru program.
Acordarea burselor Teach for Romania.

Rezultatele concursului de admitere în program vor putea fi consultate pe pagina web a Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București.