Creștem nivelul de literație
(citit-scris) al copiilor

Creștem nivelul de literație
(citit-scris) al copiilor

De ce?

Pentru că literația este cu adevărat o poartă către opțiuni de viață și pentru că încă reprezintă o provocare pentru o parte semnificativă din populația globală.

În comunitățile defavorizate, aceste provocări se simt și mai acut, astfel că vedem copii în clasa a VII-a care nu recunosc toate literele alfabetului si copii care se pregătesc să termine clasa a VIII-a care nu pot să citească cursiv.

La începutul anului școlar 2020-2021, profesorii Teach de clasele II-VIII aveau, în medie, 4 elevi la clasă care nu știau să scrie și să citească și 6 elevi cu dificultăți de înțelegere a textului.

Câteva dintre cele mai frecvent menționate probleme sunt: înțelegerea textului cu dificultate, formularea unor idei/opinii despre teme simple, lipsa coerenței în exprimare, greșeli mari de scriere. Printre cauzele identificate de profesori sunt: lipsa oricărei îndrumări în afara școlii, timpul insuficient petrecut la clasa împreună cu ei, diferențele majore între elevi în funcție de nivelul social al familiei, lipsa motivației și abilitățile socio-emoționale foarte puțin dezvoltate.

41% dintre elevii de 15 ani au rezultate slabe la citire (au dificultăți de interpretare a semnificației textelor parcurse). Elevii din familii cu statut socio-economic bun au obținut, la citire/lectură, cu 109 puncte mai mult decât cei din familii cu statut socio-economic scăzut. Un elev dintr-o familie cu statut socioeconomic dezavantajat are doar 13% șanse să fie înscris într-o
școală plasată între primele
25% după performanță.

Sursa: Evaluare PISA, Raport OECD, What students know and can do, 2018

Ce ne propunem?

Creșterea nivelului de literație pentru fiecare elev

Credem că literația este o competență esențială pentru ca orice copil să aibă șansa de a se integra cu succes în societate. De aceea, indiferent de nivelul și materia pe care o predau, profesorii noștri sunt antrenați să lucreze cu elevii lor pe dezvoltarea abilităților de citit-scris și, în același timp, alte procese cum sunt comprehensiunea, analiza, reflecția asupra textului scris și/sau audiat.

În funcție de gradul de decalaj între nivelul de literație prevăzut și cerut de programă, intervenția profesorilor are 2 direcții:

1.

În cadrul orelor de curs – integrarea metodelor pentru dezvoltarea literație în activități la clasă.

2.

Activități în afara orelor de curs cu grupuri mici (2-3 elevi), care vizează în principal dezvoltarea citit-scrisului (remediale) sau cu grupuri mai mari (până la 8 elevi), în școli de vară/iarnă, excursii tematice, cluburi de lectură etc.

*Bogdan are 18 ani, iar în septembrie a intrat în clasa a 8-a

A repetat câțiva ani de școală, dar nu se lasă ușor. Acum jumătate de an, Bogdan avea dificultăți în a recunoaște toate literele alfabetului, nu știa să scrie și nici să citească cursiv. Bogdan nu are nicio cerință specială de învățare, nici disgrafie, nici dislexie, pur și simplu a ratat momentul în care ar fi trebuit…

Dezvoltarea competențelor profesorilor din sistemul de învățământ public

În 2020, cu ajutorul Teach for All, am început să lucrăm la un program de formare și mentorat pentru profesori și învățători din sistem, care vor putea să diagnosticheze corect și să lucreze mai eficient cu elevii lor care au decalaje de învățare de literație. Oferim training, mentorat și suport constant profesorilor din sistem în lucrul cu elevii lor cu decalaje de literație, pentru că ceea ce lipsește cu adevărat în acest moment nu sunt resursele pentru profesori – cursuri, instrumente mai mult sau mai puțin sofisticate digital, ci ajutor să le înțeleagă și să le folosească în viața reală, la clasă, cu elevii lor.

Din cercetarea și experiența noastră de până acum înțelegem că dezvoltarea abilității citit-scrisului și a altor niveluri de literație, trebuie să pornească de la studiul proceselor cognitive implicate. Apoi, la fel de important, este utilizarea corectă a metodelor care au rolul de a susține dezvoltarea literației. Tot în cadrul acestui proiect, am reusit să pilotăm cu o parte din profesorii Teach un proces complet (evaluare-interventie-evaluare) de intervenție remedială.

În plus, cu ajutorul PEPCO Romania am reușit să formăm o echipă de mentori dintre profesorii Teach, cu ajutorul cărora să scalăm intervenția remedială.

Astfel, fiecare profesor din program, indiferent de ciclul la care predă, intervine anul acesta pe 2 planuri:

1.

la clasă, unde evaluează, implementează și monitorizează progresul, cu instrumente adecvate de literație;

2.

în afara orelor de curs, unde intervine pentru a reduce decalajele mari care nu mai pot fi acoperite în cadrul orelor de curs.

Dezvoltarea de resurse

Subiectul literației ne-a adus aproape de experți la fel de motivați ca noi, pentru a avea o intervenție de succes, mai ales acolo unde provocările sunt foarte mari, și anume în mediile dezavantajate din România.
Astfel, contribuim la construirea a două cursuri în programul Școli cu ScLipici, al Fundației Noi Orizonturi.

Programele de literație din Teach for Romania sunt susținute de Pepco România și Teach for All.