Conferința de diseminare FIERST

April 11, 2019
SuperTeach
Comments Off on Conferința de diseminare FIERST

Autor: Ionela Munteanu, alumnă Teach for Romania

Teach for All împreună cu Teach for Romania au organizat pe 5 aprilie, la București, Conferința de diseminare a proiectului FIERST.

La conferință au luat parte profesori, directori de școli, oameni din organizații din România, Bulgaria, Estonia și UK și reprezentanți ai ministerelor din România și Bulgaria. Participanții au discutat, au împărtășit opinii, au vizitat atelierele de practică în educație incluzivă a celor trei țări (Bulgaria, Estonia și România) și au pus întrebări la finalul conferinței.

437B0161

Conferința a fost structurată în două părți, astfel prima parte a fost dedicată vorbitorilor invitați, iar cea de-a doua parte s-a axat pe prezentările atelierelor din România, Bulgaria și Estonia.

Mai jos vom reda pe scurt câteva dintre gândurile participanților și vorbitorilor.

„Această conferință este despre incluziune, unicitate, diversitate”, Monica Nica, Teach for All.

 „Elevii își dezvoltă propriile lor proiecte în comunitățile lor”, Dewina Leuschner, Teach For All’s Student Leader Advisory Council.

 „În întâlnirile de comunitate noi aducem metode de lucru în ceea ce privește educația incluzivă pe care le testăm și apoi profesorii le folosesc la clasele lor”, Sandra Fomotškin, Noored Kooli (Estonia).

 „Prin crearea unei societăți incluzive prevenim excluziunea din viața publică”, Lazar  Dodev, Expert-șef, Direcţia de Calificare și Carieră a Specialiștilor Pedagogici, Ministerul Educaţiei și Știinţei din Bulgaria.

437B0320

„Educația incluzivă înseamnă acces, echitate, calitate, este despre grupurile vulnerabile-romi, copii din zone rurale greu accesibile, copii din familii sărace, copii cu familii plecate în străinătate, copii care părăsesc de timpuriu școala, copii cu rezultate slabe – să ne uităm la toți și la fiecare dintre acești copii”, Liliana Preoteasa, Director al Unităţii de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, Ministerul Educaţiei Naţionale, România.

„Ar trebui să avem în vedere să luăm elevul ca partener în procesul de educație”, Monica Menapace, Direcţia Generală pentru Educaţie, Tineret, Sport și Cultură, Comisia Europeană.

„Cum facem față părinților? Faci față unei probleme dar cu părinții colaborezi”, Liliya Arakchieva, Centrul pentru Educaţie Incluzivă, Bulgaria.

„Dacă un copil dintr-o familie cu părinți educați învață în aceeași clasă cu un copil care este cerșetor, acești copii tot învață unii de la alții”, Eugen Crai, Consultant Independent.

437B0288

Unul dintre cele mai emoționante discursuri din prima parte a conferinței a fost cel al lui Cristian Petrescu, Teach for Romania, învățător la Școala din Rudeni, Chitila, județul Ilfov. Cristian este învățător la clasa a III-a într-o școală de lângă groapa de gunoi a Bucureștiului. Cu toate greutățile din viața acestor copii, el îi motivează zi de zi pentru ca aceștia să găsească curajul să învețe, pentru a învăța să citească, pentru a fi mândri de etnia lor. Astfel, copiii au făcut un dicționar român- rromani, fiind mai mult motivați să scrie și să găsească ce e mai bun în ei. Dar pentru acest lucru este nevoie de astfel de educatori, care să-i motiveze constant pe copii să aibă încredere în forțele lor și atunci când vor crește să-și aducă aminte de vorbele unui educator care i-a inspirat, ca apoi să inspire și ei la rândul lor.

A doua parte a zilei a fost despre prezentarea atelierelor, despre diseminarea rezultatelor.

Cele trei școli din România au fost împărțite fiecare la câte o masă de unde reprezentanții școlilor au prezentat metodele de lucru abordate cu elevii la orele de curs. Pentru abordarea acestor metode ei lucrează pe competențele din educația incluzivă abordate în proiectul FIERST: leadership personal, eficacitate socială, reziliență și gândire strategică.

Reprezentanții din Bulgaria au vorbit despre competențele secolului 21 pe care ei lucrează în proiectul FIERST în școlile partenere. Competențele aplicate de partenerii noștri în atelierul lor practic sunt: competențe cetățenești, matematice, literație, competențe multilingvistice, competențe digitate, competențe sociale și de lucru în echipă.

437B0583

Reprezentanții din Estonia au avut un atelier de lucru similar unei  întâlniri de comunitate. Participanților la atelier li s-a dat un text cu informații despre comunitățile de practică care au loc în liceul Kuusalu, partener în proiectul FIERST. Fiecare participant a avut de analizat textul dintr-o anumită perspectivă și anume: un participant din grupul de lucru sumariza conținutul textului citit, unul punea întrebări, unul era facilitator grafic și altul era detectiv de concepte, termeni. La final, participanții au dat feedback pentru sesiunea de lucru.

Ziua de conferință s-a încheiat cu multe întrebări din partea participanților care au avut ocazia să interacționeze cu reprezentanți ai organizațiilor, ministerului, profesori de la diferite școli și membri din echipa de proiect Teach for All.

Activitatea este parte a proiectului FIERST (From Inclusive Education to Real Scale Transfer), un proiect co-finanțat prin programul Erasmus+ (KA3, Social Inclusion through Education, Training and Youth) al Uniunii Europene.