De ce este nevoie de un
program integrat de pregătire

pentru profesorii care aleg
să predea în medii dezavantajate

După 10 ani de muncă în şcoli vulnerabile din peste 27 de judeţe, Teach for Romania a identificat o serie de provocări care fac ,meseria” profesorilor de la sat și de la periferia oraşelor cu mult mai grea:

  • decalajul în învățare – copii cu goluri de învăţare de 1-2 ani din prima zi în care vin la scoală, copii cu vocabular limitat, care nu au văzut niciodată o carte si nu au tinut niciodată un creion în mână sau cărora nu li s-a citit niciodată;
  • numărul mare de copii cu cerinţe educaţionale speciale, care nu sunt diagnosticați și susținuți adecvat pentru că părinții, profesorii, comunitatea nu stiu sau nu pot face asta;
  • copii care nu au fost expuşi la medii diferite si la alte resurse de învătare, în afară de cele din familie şi din comunitate.

De ce este nevoie de un
program integrat de pregătire

pentru profesorii care aleg
să predea în medii dezavantajate

După 8 ani de muncă în şcoli vulnerabile din peste 25 de judeţe, Teach for Romania a identificat o serie de provocări care fac ,meseria” profesorilor de la sat și de la periferia oraşelor cu mult mai grea:
  • decalajul în învățare – copii cu goluri de învăţare de 1-2 ani din prima zi în care vin la scoală, copii cu vocabular limitat, care nu au văzut niciodată o carte si nu au tinut niciodată un creion în mână sau cărora nu li s-a citit niciodată;
  • numărul mare de copii cu cerinţe educaţionale speciale, care nu sunt diagnosticați și susținuți adecvat pentru că părinții, profesorii, comunitatea nu stiu sau nu pot face asta;
  • copii care nu au fost expuşi la medii diferite si la alte resurse de învătare, în afară de cele din familie şi din comunitate.

Dincolo de provocările legate de dificultatea de a susține elevul în obţinerea performanţei şcolare necesare continuării studiilor şi obținerii unei calificări, profesorul din comunităţile vulnerabile este în situația de a gestiona și probleme care țin de accesul copilului la şcoală, de la ghetuțe și hrană, până la resursele necesare învățării.

Datele confirmă realitatea de zi cu zi
din comunitățile în care noi acționăm:

în 2022, România se afla pe locul 1 în Uniunea Europeană în ceea ce privește riscul sărăciei și al excluziunii sociale în rândul copiilor, cuprinzând aproximativ 42% din populația de sub 18 ani.

Sursa: Eurostat

Ce cuprinde programul
nostru de formare?

Pentru majoritatea acestor copii, al căror acces la educaţie relevantă este grav limitat de sărăcie, de boală și de abandon, singura şansă la o viaţă mai bună în viitor este un profesor care să aleagă să fie şi să facă mai mult decât am fost obișnuiți să vedem până acum în sistemul de educație.

Ei au nevoie de un om care să îi vadă și să le fie aproape necondiționat, care să le vadă potențialul și să le valorifice abilitățile extraordinare șlefuite de condițiile lor vitrege de viață, de un om capabil să coaguleze în jurul lor „satul“ capabil să îi susţină: părinţi, profesori din şcoală, specialişti, autorităţi locale, contributori generoși din mediul ONG și din corporații.

Pentru a reuşi să atingă vieți, un astfel de om are nevoie de un antrenament special și de o comunitate pregătită să-l susțină să devină un profesor transformational, care acționează ca agent de schimbare la nivelul întregului eco-sistem al copilului.

Startul este dat în Academia de Leadership şi Formare în Educație, printr-un program integrat de învăţare accelerată, în care, timp de 5 săptămâni, participanții descoperă că schimbarea începe cu ei şi că semnalul că au reusit va fi dat în primul rând de elevii lor și de părinții acestora.

Învățarea de laborator”, bazată pe misiuni de echipă, pe integrare de concept, modelare și simulare, este dublată de interacţiunea directă cu o comunitate vulnerabilă și cu elevi care îşi antrenează alături de viitorul profesor abilitatea de a învăța să înveţe şi de a folosi ceea ce au învăţat în viața curentă.

Pregătire, susținere și
consiliere continuă, timp de 2 ani

Înțelegând că traiectoria de viață a copiilor din medii vulnerabile nu se poate schimba dacă aceștia nu știu să scrie, să citească și să se folosească de informațiile obținute, dacă nu știu să numere, să socotească și să gestioneze minimal un buget personal, dacă nu au încredere că pot și determinarea de a studia și de a se autodepăşi, dacă nu descoperă puterea colaborării și a implicării, oferim participanților un program integrat de intervenție și sprijinul necesar
pentru a-l putea implementa.

Formarea propusă, susținută prin
mentorat și coaching, le dezvoltă:

Gândirea strategică și leadershipul personal,

factori-cheie în gestionarea propriei energii și a particularităților fiecărei comunități: nevoi specifice de învățare ale copiilor, particularități de cultură locală și de context relațional (școală, părinți, autorități, parteneri)

Capacitatea de a dezvolta integrat elevul

cu atenție atât la dimensiunea cognitivă (a îi învăța să învețe, gândire critică, literație, numerație), cât și la cea socio-emoțională și comportamentală
(auto-determinarea, abilitatea de a-și gestiona emoțiile și de a coopera, inițiativa și încrederea în succesul individual și în cel comun)

Deschiderea și priceperea de a crea o cultură a reușitei în sala de clasă

astfel încât elevii să acționeze ca o comunitate în care fiecare se va simți în siguranță și încurajat să folosească greșeala ca spațiu de învățare și să se autodepășească

Puterea de a construi parteneriate în beneficiul elevului

cu restul cancelariei, cu familia, cu autoritățile relevante, cu donatori și finanțatori

Procesul de învățare deschis în Academie și consolidat ulterior de-a lungul celor 2 ani de program este organizat pe 3 paliere: autocunoaștere și dezvoltare personală (leading self), abordarea strategică a învățării (leading learning) și coagularea comunității (leading change).

Atelierele oferite aduc în tolba de resurse a participantului și instrumente de măsurare standardizată pentru a putea regla și consolida învățarea (evaluarea abilităților de literație și a celor socio-emoționale), modele de bună practică pentru gestionarea unor dezechilibre sistemice (intervenții remediale pe literație, strategii de incluziune pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și pentru copiii victime ale abuzului, proiecte pentru dezvoltarea abilităților de viață și ale implicării civice a elevilor, modalitați de atragere de fonduri etc.)

Susținerea oferită participanților este diferențiată și individualizată,
în funcție de nevoile specifice de învățare
și de specificul comunității în care acționează.

Un sat întreg a strâns rândurile
pentru a le fi aproape:

Participanții simt că au reușit atunci când văd că elevii lor au fundația necesară pentru a-și construi un viitor mai bun, adică:

Este nevoie de mult curaj și de multă determinare pentru a face ceva atât de provocator, uneori deloc spectaculos, ca refacerea și consolidarea acestei fundații pentru o viață mai bună. Viitorul se construiește însă aici și acum, în sălile noastre de clasă, cu oameni mari care aleg să crească alți oameni mari.

Vrei să fii parte din schimbare?

Află mai multe despre procesul de selecție și înscrie-te în Generația 11 de profesori care aduc valoare.