Home Protecţia Datelor

Protecţia datelor cu caracter personal

Asociația Teach for Romania, cu sediul social în Bld. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, intrarea C, parter, București, Sector 2, organizație non-guvernamentală, non-profit, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, sub nr. 222/10.12.2013, CIF 32590589 (“Operatorul“) este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 38295.

Operatorul se obligă să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale (A) oricărui candidat, persoană fizică, care aplică pentru (i) programul de 2 (doi) ani de predat într-una dintre școlile din comunitățile vulnerabile din România, (ii) pentru posturile din cadrul organizației sau pentru posturi de voluntariat, (B) donatorilor persoane fizice ce efectuează donații online sau offline,  precum si (C) persoanelor care doresc să primească informări despre activitățile organizației. În măsura în care acestor persoane li se va solicita furnizarea oricărei informaţii privind datele proprii cu caracter personal, aceștia o vor face în mod voluntar.

Ori de câte ori se vor colecta date cu caracter personal de către Operator, scopul colectării îl constituie una dintre situațiile de mai jos:

- Evaluarea, în vederea recrutării, selectării și plasării în programul de 2 (doi) ani Teach for Romania, de predat în școlile din comunități vulnerabile;

- Evaluarea, în vederea recrutării pentru posturile din organizație sau de voluntariat în organizație;

- Informări care privesc proiectele Operatorului, ale colaboratorilor şi organizațiilor beneficiare ale proiectelor acestuia;

- Efectuarea donațiilor online și offline și statistici cu privire la utilizarea site-ului web al Operatorului;

- Prezentarea realității din comunitățile vulnerabile ale României.

Operatorul va lua toate măsurile necesare protejării securităţii informaţiilor si datelor cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către utilizatori şi nu va comunica respectivele informaţii niciunei alte entităţi, persoană fizică sau juridică, cu excepţia organizaţiilor partenere pentru care utilizatorul donează sau face fundraising şi a situaţiilor în care dezvăluirea este permisă/impusă de către legislaţia aplicabilă.

Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice mentionate lit. (A) – (C) mai sus care pot fi colectate si prelucrate de catre Operator sunt urmatoarele:

Pentru persoanele de la lit. (A) de mai sus:

 • Numele si prenumele;
 • Data nașterii;
 • Adresă de email;
 • Număr de telefon;
 • Oraș de rezidență;
 • Studii (Facultate, domeniu, medii);
 • Experiență academică (activități: conferințe, publicații, lucrări);
 • Experiență profesională (angajator, domeniu activitate; poziție, perioada; responsabilități, rezultate);
 • Nivelul de engleză
 • Curriculum Vitae uploadat în sistem

Pentru persoanele de la lit. (B) de mai sus:

 • Numele si prenumele;
 • Date de identificare bancare;
 • Adresa de email;
 • Numar de telefon;

Pentru persoanele de la lit. (C) de mai sus:

 • Numele si prenumele;
 • Adresa de e-mail;

Operatorul aduce la cunoştinţă fiecărui utilizator – persoana fizică, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate, că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informat;
 • dreptul de acces la şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justitiei.

Datele cu caracter personal ale dumneavoastra vor fi transferate doar pe teritoriul Romaniei.

Prin accesarea/utilizarea/continuarea accesarii/utilizarii acestei platforme si prin solicitarile pe care le faceti catre Operator prin intermediul platformei web (inclusiv prin corespondenta prin e-mail), confirmati ca sunteti de acord cu prezenta politica de confidentialitate.

Utilizatorii persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Operator au posibilitatea de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, prelucrării respectivelor date de către Operator. Suplimentar, utilizatorii persoane fizice menţionaţi mai sus, au posibilitatea de a se opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unui terţ într-un asemenea scop. Pentru exercitarea drepturilor indicate în acest paragraf, persoanele vizate vor înainta o cerere scrisă, datată și semnată sau în format electronic prin email către Operator în care vor arăta dreptul de care înţeleg să uzeze, motivul pentru care solicită exercitarea unui anumit drept şi acţiunea pe care o aşteaptă din partea Operatorului. Datele de contact pentru trimiterea cererii sunt: office@teachforromania.ro sau la adresa Bld. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, intrarea C, parter, sector 2, Bucuresti.

Această politică de confidențialitate poate fi modificată oricând de către Operator. Vă rugăm să verificați periodic această secțiune pentru a fi informat(ă) despre orice modificări.