Viziune

Opțiuni de viață prin educație de calitate pentru fiecare copil din România

Opțiuni de viață – mai multe posibilități, o viață mai bună

Fiecare copil din România trebuie să aibă acces la opțiuni de viață prin educație de calitate, indiferent de regiunea din care provine, tipul de școală la care are acces sau statutul său socio-economic.

aviator

Educație de calitate

O educație de calitate va fi asigurată atât prin profilul învățatorilor/profesorilor introduși la clasă, cât și prin metodele abordate în lucrul cu elevii. Candidații selectați în cadrul programului Teach for Romania vor fi învațători-profesori competenți, selectați pe baza unor criterii foarte riguroase, motivați să producă schimbări pozitive în performanțele elevilor lor.
Acești învățatori/profesori vor avea o abordare inovativă, creativă la clasă. Ei își vor ghida, motiva și sprijini elevii să devină mai performanți, prin metode de lucru interactive, bazate pe gândire critică și feedback constructiv. Ei au și rolul de susținere continuă a elevilor, de dezvoltare profesională și personală. De asemenea, facilitează recunoașterea performanței și rezultatelor lor la clasă și în afara acesteia.

educatie-de-calitate

Pentru fiecare copil din România

Teach for Romania este un program cu un impact transformațional în sistemul educațional românesc, la scară largă și pe termen lung. Învățatorii/Profesorii, după activitatea în școlile selectate, deveniți astfel alumni Teach for Romania, vor fi susținuți activ să producă schimbări pozitive în educație, fie rămânând în sistemul educațional formal, fie lucrând în domenii conexe acestuia.

Efectele se vor răsfrânge pe viitor asupra tuturor copiilor din România care vor avea astfel șanse egale să învețe și să își dezvolte perspectivele de viitor.

pentru-fiecare-copil